Informacja o zakończeniu działania Invoobill 1.0

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku usługa Invoobill nie jest świadczona w dotychczasowej formie. Od tego dnia nowe płatności nie są wystawiane przez dostawców usług. Ponadto płatnicy nie mogą inicjować usługi w bankach, tj. składać wniosków o zawarcie Porozumienia. Płatności wystawione do końca 2018 roku, znajdujące się w bankowości internetowej płatników, można akceptować do 28.02.2019 roku.
Od 1.03.2019 roku usługa Invoobill nie będzie dostępna w kanałach bankowości elektronicznej płatników.