Identyfikator

Przy uruchomieniu Invoobilla potrzebny jest identyfikator odbiorcy rachunków/faktur nadany przez dostawcę usług. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób znaleźć identyfikator.
 

Lista dostawców: 

Wymagany numer klienta zaczyna się zawsze od "910" i znajdziesz go na odwrocie legitymacji studenckiej pod kodem kreskowym. Podaj pierwsze 12 cyfr numeru.

Ten sam numer klienta znajdziesz również:
- na "Wirtualnej Uczelni" wu.kozminski.edu.pl w zakładce "Invoobill"
- jako ostatnie 12 cyfr "indywidualnego rachunku bankowego", na który dotychczas dokonywano wpłat.  

Wymagany numer Nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty
Wymagany numer Nabywcy znajdziesz na swojej fakturze.
Widoczny jest w prawym górnym rogu faktury.
Przykładowy format numeru Nabywcy: 111-00000
Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty.
Identyfikator Płatnika to 6 ostatnich cyfr z 26-cyfrowego numeru rachunku, na który wpłacają Państwo pieniądze.

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Wymagany numer polisy znajdziesz w lewym górnym rogu swojej polisy. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór polisy 
Wymagany do aktywacji usługi numer Nabywcy znajduje się na pierwszej stronie faktury. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury
Wymagany do aktywacji usługi 6-cyfrowy kod Nabywcy znajduje się na fakturze w lewym górnym rogu. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury 

Uwaga: usługa jest dostępna tylko dla klientów usług mobilnych Orange.

Usługa jest dostępna dla Klientów Orange Polska S.A. korzystających z usług telefonii komórkowej i internetu. Wymagany do aktywacji usługi Numer konta Klienta znajduje się na fakturze po lewej stronie pod numerem faktury w sekcji "Nabywca".

wzór faktury

Wymagany kod klienta znajdziesz na swojej fakturze w polu "KOD”. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany numer ewidencyjny znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:


 wzór faktury

Wymagany numer nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładowe faktury:

wzór faktury wystawionej przez Inkasenta

wzór faktury wystawionej przez RBOK
 
Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty.

Wymagany numer nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany do aktywacji usługi 6-cyfrowy kod Nabywcy znajduje się na fakturze po lewej stronie, pod numerem konta bankowego. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury