Identyfikator

Przy uruchomieniu Invoobilla potrzebny jest identyfikator odbiorcy rachunków/faktur nadany przez dostawcę usług. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób znaleźć identyfikator.
 

Lista dostawców: 

Wymagany numer klienta zaczyna się zawsze od "910" i znajdziesz go na odwrocie legitymacji studenckiej pod kodem kreskowym. Podaj pierwsze 12 cyfr numeru.

Ten sam numer klienta znajdziesz również:
- na "Wirtualnej Uczelni" wu.kozminski.edu.pl w zakładce "Invoobill"
- jako ostatnie 12 cyfr "indywidualnego rachunku bankowego", na który dotychczas dokonywano wpłat.  

Wymagany numer Nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty
Wymagany numer Nabywcy znajdziesz na swojej fakturze.
Widoczny jest w prawym górnym rogu faktury.
Przykładowy format numeru Nabywcy: 111-00000
Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty.
Identyfikator Płatnika to 6 ostatnich cyfr z 26-cyfrowego numeru rachunku, na który wpłacają Państwo pieniądze.

XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Wymagany do aktywacji usługi numer Nabywcy znajduje się na pierwszej stronie faktury. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury
Wymagany do aktywacji usługi 6-cyfrowy kod Nabywcy znajduje się na fakturze w lewym górnym rogu. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury 

Uwaga: usługa jest dostępna tylko dla klientów usług mobilnych Orange.

Usługa jest dostępna dla Klientów Orange Polska S.A. korzystających z usług telefonii komórkowej i internetu. Wymagany do aktywacji usługi Numer konta Klienta znajduje się na fakturze po lewej stronie pod numerem faktury w sekcji "Nabywca".

wzór faktury

Wymagany kod klienta znajdziesz na swojej fakturze w polu "KOD”. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany numer ewidencyjny znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:


 wzór faktury

Wymagany numer nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładowe faktury:

wzór faktury wystawionej przez Inkasenta

wzór faktury wystawionej przez RBOK
 
Wymagany jest NIP podmiotu zobowiązanego do zapłaty.

Wymagany numer nabywcy znajdziesz na swojej fakturze. Poniżej zamieszczamy przykładową fakturę:

wzór faktury

Wymagany do aktywacji usługi 6-cyfrowy kod Nabywcy znajduje się na fakturze po lewej stronie, pod numerem konta bankowego. Poniżej zamieszczamy przykładowy dokument:

wzór faktury